ЯКІСНА ПИТНА ВОДА – ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ЯКІСНА ПИТНА ВОДА – ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

       Сучасній людині доводиться дбати про безліч речей, пов’язаних з її життєдіяльністю табезпекою. Втім, ми не завжди усвідомлюємонадзвичайну важливість найбільш очевиднихречей. Вода, як і повітря, є визначальною питомою потребою кожного живого організму.

Саме питна вода забезпечує оптимальний перебіг фізіологічних процесів у нашому організмі. Тіло людини приблизно на 65% складається з води. У молодого організму цей показникдещо вищий, однак у процесі старіння – поступово зменшується. Навіть відносно невеликий дефіцит води в організмі може призвестидо серйозних порушень у стані здоров’я. Так,втрата 10% води призводить до різкої слабкості, підвищеної тривожності, тремору кінцівок і низки інших патологічних явищ. Втрата20–22% води вже є несумісною з життям, насамперед тому, що процеси травлення, обмінута синтезу речовин можуть відбуватися лишеу водному середовищі.Зрозуміло, що питна вода – один із найцінніших стратегічних ресурсів кожної країни. Від її якості безпосередньо залежить здоров’я та життя людей. Статистика показує, що в тих країнах, де якість питної води відповідає міжнародним стандартам, тривалість життя є вищою, а рівні захворюваності та смертності – значно нижчими порівняно з країнами, де питна вода є забрудненою. Що таке якісна питна вода?Стандарт якості питної води затверджений

Всесвітньою організацією охорони здоров’я(ВООЗ) і оцінює склад води за низкою характеристик. Відхилення від цього стандарту, як показують наукові дані на підставі багаторічних

спостережень, призводить до несприятливихкороткострокових і довгострокових наслідківдля здоров'я і добробуту населення.

Безумовно, якісна вода насамперед маєбути «смачною»,проте,безпеку води не можна виявити на смак - це потребує проведенняспеціальних аналізів.

Аби бути корисною, питна вода має бути оптимально збалансованою за своїм хімічним складом – надлишок або нестача тих чи інших елементів може мати несприятливі наслідки для здоров’я. Так, висока жорсткість води (підвищений вміст у ній солей кальцію і магнію) спричиняє так звані «кам’яні захворювання» (сечокам’яну, нирковокам’яну, жовчнокам’яну хвороби), а також подагру.

Що стосується підвищеноїконцентрації у воді тих чи інших елементів,тут споживачеві слід орієнтуватися на доситьпростий критерій – вигляд, смак та запах води.Надлишок заліза завжди буде помітний черезспецифічний колір і присмак, а також осад,надмірно жорстка вода даватиме сильнийнакип при підігріванні.

Крім збалансованості хімічного складу,питна вода, щоб бути корисною для людини,має бути незабрудненою – тобто, не міститижодних патогенних мікроорганізмів, а такожсторонніх продуктів людської діяльності, зокрема радіоактивних і токсичних хімічних речовин.

Забруднення води в Україні нині є проблемним питанням.Близько 80% води українці споживають водуз поверхневих джерел (річок, озер та водосхосховищ,а 20% – із підземних. Як вважають фахівці санітарної служби, якість води в них єдоволі низькою, адже в наші рідні

українські водойми,місцеве населення скидає великукількість неочищених стічних вод, побутовіі промислові відходи, сюди ж змиваються дощами пестициди, нітрати, нітрити, соліважких металів тощо.

Взагалі,за загальним забрудненням вода в західних регіонах вважається чистішою, ніж у східних та південних, де люди часом змушені питиитехнічну воду, відхилення від норми якої становить до 80%. Найбільш чистими регіонами,з точки зору питної води, є західні областіУкраїни (окрім Львова).

Втім, практично всі поверхневіводи в Україні за рівнем забруднення не відповідають вимогам стандарту на джерела водопостачання. Заданими Українського державного науководослідного інституту «УкрВОДГЕО» 69% всієїпитної води, яка постачається в оселі українців, не відповідає встановленим санітарнимнормам. Очисні споруди і технологія очищенняводи – застаріли і не оновлюються.

Задля економії найчастіше воду і знезаражують за допомогою хлору – це найстаріший і дешевий метод. Процес хлорування проточноїводи у водопровідній системі покликаний знищити в ній небезпечних для людського організму мікроорганізмів та паразитів. .

На сьогодні хлорування є найбільш перевіреним і дешевим методом знезараження води.

Якi ж захворювання можуть виникати внаслідок споживання недоброякiсної води? Серед них можна виділити:

– Інфекційні хвороби бактеріальної природи (доведена можливiсть передачi через воду таких кишкових iнфекцiй, як холера, черевний тиф, сальмонельоз, дизентерiя, паратифи, а також бруцельоз, лептоспiроз, псевдотуберкульоз, чума та туляремія);

– Вірусні захворювання (через воду можуть передаватися такі вiрусні захворювання, як вiрусний гепатит (A), поліомієліт, адено-, рео- та ентеровiруснi інфекції);

– Протозойні інфекції (до їх числа, в першу чергу, відносять балантадiоз та амебну дизентерію);

– Гельмінтози (вода – один з провідних факторiв у патогенезi виникнення таких гельмiнтозів, як аскаридоз, дифiлоботрiоз, шистосомоз, лямблiоз, анкiлостомідоз тощо);

З вищевикладених фактів випливає необхідність споживання якісної за хімічними та бактеріологічними показниками води. А щоб дізнатись про її якість ви можете звернутись у Великоберезнянське відділення Перечинської міжрайонної філії ДУ " ЗОЛЦ ДСЕСУ "для проведення таких досліджень.

Павкович Н.А.

15.07.2015

Коментарi

Немає коментарiв. Ваш буде першим!
Ми в Контакті